தெரிந்து கொள்வோமா?

  • தீயவன் தவறாகப் புரிந்து கொள்வதை விடநல்லவர் அக்கரை காட்டாமல் புரிந்து கொள்வது பல மடங்கு வேதனைக்கு உரியது


    - மார்ட்டின் லூதர் கிங்


    முழுமையான புறக்கணிப்பை விட,அரைகுறை ஏற்பு கொடுமையானது


    - மார்ட்டின் லூதர் கிங்