எங்கள் அருமை சகோதரன். Bibin S.Pஅவர்களுக்கு, மார்த்தாண்டம் CPM விசுவாசிகளின் ஜெபம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்.

Happy Birthday Bibin S.P

இப்படிக்கு YBF CPM மார்த்தாண்டம்